23 สิงหาคม 2562 ทำหมันลิงเขาตะเกียบ – เขาหินเหล็กไฟ 600 ตัว แก้ปัญหาคนกับลิง

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/283255
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ระบุว่าโครงการควบคุมประชากรลิงแสมบริเวณพื้นที่เขาตะเกียบ และเขาหินเหล็กไฟ ดำเนินการเพื่อควบคุมการเพิ่มของจำนวนประชากรลิงที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้มีเป้าหมายในการควบคุมประชากรลิงด้วยการทำหมันตามโครงการฯ จำนวน 600 ตัว ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 22 ส.ค.- 7 ก.ย.นี้ โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ส่งทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนดำเนินการตั้งแต่ลงพื้นที่จับลิง ทำหมัน ตรวจสุขภาพ และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งจากผลการดำเนินการที่ผ่านมา ทำให้สถิติการเกิดของลิงใหม่มีจำนวนลดลง ประชาชนในพื้นที่มีความพอใจในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ทางเทศบาลและกรมอุทยานฯ เตรียมเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จำนวนประชากรลิงในพื้นที่มีจำนวนที่เหมาะสม ด้านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน ระบุว่าในพื้นที่เขาตะเกียบมีจำนวนประชากรลิงโดยประมาณ 3,000 ตัว การดำเนินการในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่ดำเนินการควบคุมจำนวนประชากรลิง ทำให้ในพื้นที่มีจำนวนประชากรลิงที่ลดลง แต่เนื่องจากการแก้ไขปัญหาจะต้องใช้ระยะเวลาในการติดตาม จึงจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดเผยว่าการดำเนินโครงการควบคุมประชากรลิงในครั้งนี้ นอกจากทางทีมสัตวแพทย์จะดำเนินการทำหมันในลิงแล้วยังจะมีการตรวจโรคเพื่อเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่สัตว์ และจากสัตว์สู่คน รวมถึงมีการทำแผลลิงที่ถูกกัดจากการแย่งพื้นที่ หรืออาหารก่อนหน้านี้อีกด้วย พร้อมยืนยันว่าทุกขั้นตอนในการดำเนินการปฏิบัติตามหลักวิชาการ ไม่ทำให้ลิงเป็นอันตรายอย่างแน่นอน